Close

Тернопільський кооперативний фаховий коледж

Виховна
робота

Тернопільський кооперативний фаховий коледж
Виховний процес у коледжі є невід’ємною складовою освітнього процесу і спрямований на всебічний розвиток особистості, виховання у здобувачів освіти почуття відповідальності, високої культури, стійкої громадянської позиції, любові до України, рідної мови та традицій українського народу, здорового способу життя.
ТКФК
Ми - це ви!
ТКФК
ТКФКМета виховної роботи
Читати далі
Метою виховної роботи є формування високих професійних і морально-духовних якостей, розвиток творчих здібностей особистості, яка успішно самореалізується в соціумі і як громадянин, і як фахівець.

Виховання студентської молоді здійснюється за такими напрямами:

національно-патріотичне виховання
інтелектуально-духовне виховання
благодійна діяльність
фізично-оздоровче виховання
Громадянсько-правове виховання
Трудове, професійне виховання
екологічне виховання
художньо-естетичне виховання
морально-етичне виховання
Безпосереднє керівництво виховною роботою в студентських групах здійснюють куратори. Куратор призначається для надання допомоги студентам у формуванні колективу академічної групи, для проведення групової та індивідуальної виховної роботи, встановлення зв’язків з батьками студентів, з’ясування проблем здобувачів, надання їм допомоги, здійснення педагогічного контролю за освітнім процесом, дотриманням студентами Статуту і Правил внутрішнього розпорядку коледжу. 

 

Основні компоненти виховного процесу в коледжі:

• формування національної свідомості, високої мовної культури здобувачів освіти;

• формування у студентів ідеї успіху як мети й мотиву освітньої та життєвої стратегії;

формування правової культури;

пропагування здорового способу життя;

сприяння розвитку талановитої молоді;

соціально-психологічна допомога

Для всестороннього розвитку молоді у коледжі працює студентська рада, функціонують секції тенісу, футболу, волейболу, гирьового спорту, шахів, гуртки художньої самодіяльності (вокальний,  танцювальний, драматичний). 

Тематичні  фестивалі, квести, воркшопи, тренінги, майстер-класи, літературні імпрези, концерти, вистави, конференції, спортивні змагання та інші заходи роблять дозвілля студентів цікавим і різноманітним.