Close

Тернопільський кооперативний фаховий коледж

Циклова комісія Дизайну

Склад:

Шульган Ольга Володимирівна – голова циклової комісії, викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат філологічних наук; Бартіш Світлана Володимирівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат філологічних наук; Ніковська Тетяна Михайлівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист; Лазарович Наталія Анатоліївна – викладач вищої кваліфікаційної категорії; Нікуліна Вікторія Богданівна – викладач-спеціаліст, кандидат економічних наук; Конотопська Галина Богданівна – викладач-спеціаліст; Пришляк Наталія Романівна – викладач-спеціаліст; Яцків Петро Якович – викладач першої кваліфікаційної категорії.

Викладачі циклової комісії працюють над вирішенням проблеми впровадження активних та інтерактивних методів, новітніх технологій навчання, які базуються на реалізації  компетентністного підходу.

соціально-політичні детермінанти демократичних трансформацій пострадянської України;

культура сучасної України: проблеми та перспективи;

правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод людини та громадянина.