Close

Дизайн

Дизайнерське мистецтво – це творча діяльність, метою якої є формування гармонійного просторово-предметного середовища, що найбільш задовольняє духовні і матеріальні потреби людини.