Close

Тернопільський кооперативний фаховий коледж

123 "Комп'ютерна інженерія"

Сучасний світ вимагає нових соціально-економічних відносин в усіх сферах життя, підвищення фахового рівня спеціалістів, особливо у сфері ІТ-технологій, тому попит на айтішників в України набагато вищий ніж на інші спеціальності.

Тернопільський кооперативний фаховий коледж

Комп'ютерна інженерія 

– це освітньо-професійна програма, що об’єднує інформатику та компютерні  мережеві технології, частини електроніки та програмної  інженерії, необхідні для проєктування та створення  компютерних  систем, тобто їх програмного та апаратного забезпечення.

Meet Our Executive Chef

Фахівці з комп’ютерної інженерії займаються багатьма аспектами комп’ютерних систем: проєктування програмно-апаратних складових комп’ютерних систем, комп’ютерів і суперкомп’ютерів, створення програмного забезпечення, адміністрування та супровід комп’ютерних мережевих інфраструктур.

Під час навчання студенти вивчають

прийоми роботи з інформаційними системами, їх устрій, архітектуру комп’ютерів, теорію інформації та кодування, мови програмування, операційні системи, бази даних, web-дизайн, комп’ютерну графіку, їх застосування для створення високоефективних програмно-технічних комплексів.

Навчання за освітньо-професійною програмою
« Комп’ютерна інженерія»

дозволить студентам отримати базис, необхідний для працевлаштування в ІТ-секторі, зайняти в ній гідне місце з високим рівнем оплати праці.

Основні дисципліни освітньо-професійної підготовки:

 • Алгоритми і методи обчислень
 • Інженерна і комп’ютерна графіка
 • Програмування
 • Архітектура комп’ютерів та периферійні пристрої
 • Комп’ютерна електроніка та схемотехніка
 •  
 •  
 • Комп’ютерні системи і мережі
 • Інтернет-технології в бізнесі
 • Веб-дизайн та веб-програмування
 • Операційні системи та системне програмування

Сфера професійної діяльності:

Випускники даної освітньо-професійної програми проходять практику та в подальшому працевлаштовуються в організаціях, підприємствах і установах різних галузей діяльності та форм власності:

01

фахівцем з комп’ютерних систем

02

фахівцем з програмного забезпечення комп’ютерів

03

системним адміністратором

04

програмістом бази даних

05

тестувальником

06

менеджером проєкту

07

фрілансером

08

системнимдослідником

Навчання здійснюється в сучасних кабінетах та лабораторіях, оснащених сучасними засобами навчання, до послуг студентів 5 комп’ютерних лабораторій

Ми запрошуємо у Коледж, який стане першим кроком на шляху професійного успіху, достатку та дасть впевненість у майбутнє.
Випускники коледжу мають можливість продовжити навчання у закладах вищої освіти ІІІ – ІV рівня акредитації в рамках ступеневої освіти.