Close

Тернопільський кооперативний фаховий коледж

Менеджмент

Management

075 «Management»

1 рік 10місяців

Якщо ви

маєте талант організатора, а Ваші активність та цілеспрямованість важко не помітити, то цілком можливо, що ваше покликання – професія менеджера. Здобути відповідний фах можна за освітньою програмою «Управління персоналом підприємства».

Сучасний менеджер

це висококваліфікований керівник підприємства або структурного підрозділу, який вміє добре орієнтуватися у ринкових відносинах, своєчасно реагувати на кон’юнктуру ринку, попит та пропозицію на ньому, організовувати набір персоналу і його мотивацію, приймати самостійні рішення з питань організації діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практики прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням.

Ви можете працювати

та реалізовувати себе у найрізноманітніших сферах, адже менеджерів потребують торгові, туристичні, консалтингові організації, логістичні, інвестиційні та ІТ-компанії, рекрутингові та PR-агенції, біржі; державні та муніципальні організації, органи місцевого самоврядування, підприємства торгівлі, вітчизняні компанії та міжнародні корпорації; фірми, що працюють у сфері маркетингу та реклами та багато інших.

Керівником-професіоналом

є основою підготовки і навчання у найважливіших  професіях менеджменту  – мистецтву досягати цілей, найбільш високооплачувана, цікава та захоплююча спеціальность.

ТКФК

01.09.2022-30.06.2024

Хороший маркетолог

- Аналітичність
- Уміння вирішувати нестандартні проблеми
- Стратегічне мислення
- Об’єктивність
- Компетентність
- Комунікативність
- Самостійність

І ваші майбутні посади

- Керівники структурних підрозділів підприємства
- Адміністратор
- Менеджер зі збуту
- HR-менеджер
- Інноваційний менеджмент
- Менеджер з реклами
- Менеджер з логістики
- Антикризове управління

Дисципліни

- Логістика
- Управління персоналом
- Основи міжнародного протоколу
- Контролінг
- Event - менеджмент
- Бізнес – психологія

Контакти