Close

Тернопільський кооперативний фаховий коледж

Менеджмент

Сучасні реалії та тенденції розвитку світової економіки вимагають енергійних і багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних, цікавих та захоплюючих спеціальностей – менеджмент. Нині управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів.

Сучасний менеджер

це висококваліфікований керівник підприємства або структурного підрозділу, який вміє добре орієнтуватися у ринкових відносинах, своєчасно реагувати на кон’юнктуру ринку, попит та пропозицію на ньому, організовувати набір персоналу і його мотивацію, приймати самостійні рішення з питань організації діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практики прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням.

Отже, якщо Ви маєте талант організатора, а Ваші активність та цілеспрямованість важко не помітити, то цілком можливо, що ваше покликання – професія менеджера. Здобути відповідний фах можна за освітньо- професійною програмою «Управління персоналом підприємства» .

Ця освітньо-професійна програма є універсальною і розрахована на вступників, які бажають набути знання, навички та компетентності для організації та управління підприємствами. Головна мета підготовки менеджерів за цією освітньо-професійною програмою – формування висококваліфікованих та креативних фахівців у галузі управління різними сферами діяльності виробничих підприємств великого та малого бізнесу відповідно до потреб економіки. 

Сучасний менеджер організації − це висококваліфікований керівник підприємства або його структурного підрозділу, логіка мислення якого дає змогу:

5/5

• надзвичайно добре орієнтуватися у ринкових відносинах та ринковій ситуації;
• вчасно реагувати на зміни кон'юнктури ринку;
• фахово здійснювати підбір персоналу та його мотивацію;
• вміло задовольняти актуальний попит і правильно формувати пропозиції;
• приймати самостійні управлінські рішення з питань організації (перебудови) діяльності суб’єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практичних передумов, засобів контролю за їх виконанням.

SEO

У процесі навчання студент набуває знання, вміння і компетентності з планування, мотивації, контролю, організації та координації:

розроблення тактичних та оперативних планів поточної діяльності промислового підприємства

складання планів розвитку персоналу підприємства

організація та раціоналізація робочих місць

організація колективної праці

прийняття комплексних ефективних управлінських рішень

координація командної роботи та вміння вирішувати конфлікти на підприємстві

планування потреб у різних видах ресурсів та узгодження їх використання

розроблення ефективної системи мотивації та оплати праці

прийняття комплексних ефективних управлінських рішень

Переваги навчання за освітньою програмою «Управління персоналом підприємства»

Можливість працювати та реалізовувати себе у найрізноманітніших сферах, адже менеджерів потребують торгові, туристичні, консалтингові організації, логістичні, інвестиційні та ІТ-компанії, рекрутингові та PR-агенції, біржі; державні та муніципальні організації, органи місцевого самоврядування, підприємства харчової та переробної промисловості, вітчизняні компанії та міжнародні корпорації; фірми, що працюють у сфері маркетингу та реклами, готельно-ресторанного бізнесу, фінансів і банківської справи, страхування, індустрії моди та розваг та багато інших.

 

Випускник цієї освітньо- професійної програми

може працювати менеджером на підприємствах і в організаціях будь-якої галузі та займати посади на всіх рівнях управління: бути менеджером із виробництва товарів і послуг, менеджером з питань комерційної діяльності, фахівцем у галузі управління ефективністю підприємства та раціоналізації виробництва, аналітиком із дослідження ринку, консультантом із економічних питань, а також із питань організації та управління підприємством.

МЕНЕДЖМЕНТ
ВМІННЯ КЕРУВАТИ 100%