Close

Тернопільський кооперативний фаховий коледж

О Б Л С П О Ж И В С П І Л К А
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 17. Тел. 25-49-84,

tktek@ukr.net, tkfk.te.ua

НАКАЗ № 65

31.08.2021 р.

м. Тернопіль

Про склад педагогічної ради

          З метою забезпечення колегіальності при вирішенні питань освітньої  діяльності

н а к а з у ю:

1. Створити педагогічну раду на 2021-2022 навчальний рік у складі:

1. Мулярчук В.М. – голова ради, директор коледжу.

2. Ніковська Т.М.. – заст. голови ради, заст. директора з навчальної роботи.

3. Конотопська Г.Б. – секретар педради, викладач.

Члени педради

1. Мандзюк О.В. – голова ц/комісії загальноосвітніх дисциплін

2. Чиж Г.Й. – викладач

3. Гранда О.В. – викладач

4. Клапач О.І.  – викладач

5. Джерелейко В.Ф. – викладач

6. Саварин О.С. – викладач

7. Шульган О.В. – гол. циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін

8. Коваль І.Р. . – викладач

9. Лазарович Н.А. – викладач

10. Бартіш С.В. – викладач

11. Конотопська Г.Б. – викладач

12. Пришляк Н. Р. – викладач

13. Рудницька Ю.Б. – гол. циклової комісії фінансово – економічних  дисциплін

14. Процик М.М. – заст.директора з виховної роботи

15. Стасишин М.В. – викладач

16. Шинкарик І.В. – викладач

17. Поберейко О.М. – голова ц/комісії дизайну

18. Приймук С.А. – викладач

19. Кульгавець М.В.  – викладач

20. Шелінгович М.П.  – викладач

21. Юречко С.Т. – викладач

22. Бурин Н.М. – викладач

23. Мокрій Л.Є. – голова ц/комісії маркетингу,технології і організації обслуговування та  товарознавства

24. Андрейків О.М. – викладач

25. Мельник О.В. – викладач

26. Турчин І.В. – вихователь

27. Мелих Г.М. – гол. Бухгалтер

2. За поданням студентської ради коледжу включити до складу педагогічної ради студентів:

1. Назар Юлія Іванівна – голова студентської ради коледжу

2. Щотчук Вікторія Михайлівна – студентка групи 3ГРС

3. Палямар Яна Вікторівна – студентка групи 2М

Директор коледжу

В.М. Мулярчук

Теронільський кооперативний фаховий коледж

Затверджую
Директор коледжу

31 серпня 2021 р.

 

В.М. Мулярчук

План
засідань педагогічної ради на 2021/2022 навчальний рік

Основна методична проблема "Розвиток фахової компетентності викладачів і студентів в умовах змішаного навчання в контексті оновлення вимог ринку праці"


з/п

Зміст питання

Хто готує

Хто доповідає

1

2

3

4

Засідання № 1 (31.08.2021)

1.

Про склад педагогічної ради та вибори секретаря.

Ніковська Т.М.-заст. директора з навчальної роботи

Мулярчук В.М. директор коледжу

2.

Про стан, проблеми та перспективи освітнього процесу в коледжі у 2021/22 н.р.

Ніковська Т.М., Процик М.М. – заст. директора, голови ц/комісій

Мулярчук В.М. директор коледжу

3.

Аналіз вступної кампанії в 2021 році, як результат профорієнтаційної роботи педагогічного колективу. Затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2021/22 н.р.

Мокрій Л.Є. відп.секретар приймальної комісії, Ніковська Т.М., Процик М.М.. – заст. директора

Мокрій Л.Є.. – відповідальний секретар приймальної комісії

4.

Про затвердження педагогічного навантаження на 2021/2022 навчальний рік.

Ніковська Т.М.-заст. директора з навчальної роботи

Ніковська Т.М.-заст. директора з навчальної роботи

5.

Про затвердження планів роботи, навчальних планів, робочих навчальних планів Тернопільського кооперативного фахового коледжу

Ніковська Т.М.-заст. директора з навчальної роботи

Ніковська Т.М.-заст. директора з навчальної роботи

6.

Про затвердження освітньо-професійних програм та типових освітніх програм профільної середньої освіти.

Ніковська Т.М.-заст. директора з навчальної роботи

Ніковська Т.М.-заст. директора з навчальної роботи

7.

   Про затвердження Положення про освітній процес у Тернопільському кооперативному фаховому коледжі, Положення про робочі навчальні програми у Тернопільському кооперативному фаховому коледжі, Положення про силабус навчальної дисципліни у Тернопільському кооперативному фаховому коледжі, Положення про навчально-методичний комплекс у Тернопільському кооперативному фаховому коледжі

Ніковська Т.М.-заст. директора з навчальної роботи

Ніковська Т.М.-заст. директора з навчальної роботи

Засідання № 2 (11.11.2021р.)

1.

Про виконання рішень педагогічної ради від 31.08.2021р.

Мокрій Л.Є. – голова циклової комісії

Мокрій Л.Є.- голова циклової комісії

2.

Студентське самоврядування : співпраця адміністрації та студентства.

Процик М.М.- заст. директора з виховної роботи , голови циклових комісійй

Голова студради

3.

Наповнення електронного контенту віртуального середовища для фахового молодшого бакалавра на сайті коледжу

голови циклових комісій

Мандзюк О.В. – годова ц/к загальноосвітніх дисциплін

4.

Про Правила прийому до коледжу у 2022 році

Ніковська Т.М. – заст.директора Відповідальний секретар приймальної комісії

Ніковська Т.М. -заст. директора з навчальної роботи

Засідання № 3 (27.01.2022р.)

1.

Про виконання рішень педагогічної ради від 11.11.2021 року

Поберейко О.М.-голова циклової комісії дизайну

Поберейко О.М.-голова циклової комісії дизайну

2.

Моніторинг успішності та якісного показника знаь студентів коледжу за 1 семестр 2021\22 н.р. та завдання педагогічного колективу на 2 семестр 2021\22н.р.

Ніковська Т.М, Процик М.М. – заст. директора, голови ц/комісій

Мулярчук В.М.-директор коледжу

3.

Про затвердження плану підвищення кваліфікації на 2022 рік.

Бартіш С.В. – в.о. методиста коледжу

Бартіш С.В. – в.о. методиста коледжу

Засідання № 4 (17.03.2022 р.)

1.

Про виконання рішень педагогічної ради від 27.01.2022р.

Мандзюк О.В. – голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

Мандзюк О.В. – голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін

2.

Моніторинг впрвадження та якості змішаного навчання : взаємодія стейкхолдерів.

Рудницька Ю.Б., Мокрій Л.Є., Поберейко О.М. – голови циклових комісій

Бартіш С.В.- в.о. методиста коледжу

3.

Про розгляд і затвердження програм та завдань вступних випробувань при прийомі на навчання до Тернопільського кооперативного фахового коледжу в 2022 році.

Ніковська Т.М. – заст.директора

Ніковська Т.М. – заст.директора

4.

Про розгляд та ухвалення Положень для проведення вступної кампанії 2022року.

Ніковська Т.М. – заст.директора

Ніковська Т.М. – заст.директора

Засідання № 5 (12.05.2022р.)

1.

Про виконання рішень педагогічної ради від 17.03.2022

Рудницька Ю.Б. – голова циклової комісії

Рудницька Ю.Б. – голова циклової комісії

2.

Про хід виконання основної методичної проблеми цикловими комісіями , педагогічний пошук та поширення передового досвіду.

голови циклових комісій

Бартіш С.В. – в.о. методиста коледжу

3.

Про результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників у суб’єктів освітньої діяльності.

Бартіш С.В. – в.о. методиста коледжу

Бартіш С.В. – в.о. методиста коледжу

4.

Затвердження матеріалів для атестації здобувачів фахової передвищої освіти у 2022 році.

Ніковська Т.М. – заст.директора

Ніковська Т.М. – заст.директора

Засідання № 6 (29.06.2022р.)

1.

Про підсумки атестації студентів

Ніковська Т.М. – заст.директора , Процик М.М. – заст. директора

Ніковська Т.М. – заст.директора

2.

Про переведення студентів на старші курси.

Ніковська Т.М. – заст.директора , Процик М.М. – заст. директора

Ніковська Т.М. – заст.директора

Заст. директора з навчальної роботи

Т.М.Ніковська