Close

Тернопільський кооперативний фаховий коледж

Статут коледжу

Освітньо-професійні програми

Вимоги до мотиваційного листа

Протоколи засідань приймальної комісії

Протокол №6

Протокол №7

Протокол №8

Протокол №9

Протокол №10

Протокол №11

Протокол №12

Протокол №13