Close

Тернопільський кооперативний фаховий коледж

Спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

спрямована на підготовку фахівців з організації та моделювання власного бізнесу, ведення ефективної підприємницької діяльності в різних сферах економіки, створення та розвитку стартапів.

Студенти вивчають: товарознавство, комерційну діяльність, основи менеджменту, основи маркетингу, основи біржової діяльності.

Можуть працювати:
товарознавцем, завідувачем магазину, завідувачем складом, комерційним агентом, керівником виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі, фахівцем з біржових операцій, торговельним брокером (маклером).

ОПП "Товарознавча експертиза та митно-логістична діяльність"

розширює можливості та дає змогу студентам додатково отримати теоретичні знання та набути практичних навичок з виробничої, транспортної та складської логістики, митного оформлення експортно-імпортних операцій, надання якісного сервісу.

посади, які можуть обіймати:

Освітньо-професійна програма
«Товарознавство в митній справі»

є на сьогодні дуже актуальною, а фахівці даної професії володітимуть великими перспективами у працевлаштуванні. 

Дисципліни, які вивчаються: основи митної справи, митний контроль та митне оформлення, митна брокерська діяльність, інформаційні системи і технології в митній справі.

Посади, які можуть займати фахівці з товарознавства в митній справі: митний брокер, декларант, експедитор транспортний, агент комерційний, агент торговельний, комівояжер.