Close

Тернопільський кооперативний фаховий коледж

Циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін

Склад циклової комісії:

Шульган Ольга Володимирівна – голова циклової комісії, викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат філологічних наук;

Бартіш Світлана Володимирівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, кандидат філологічних наук;

Ніковська Тетяна Михайлівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист;

Лазарович Наталія Анатоліївна – викладач вищої кваліфікаційної категорії;

Нікуліна Вікторія Богданівна – викладач-спеціаліст, кандидат економічних наук;

Конотопська Галина Богданівна – викладач-спеціаліст;

Пришляк Наталія Романівна – викладач-спеціаліст;

Яцків Петро Якович – викладач першої кваліфікаційної категорії.

Методична проблема:

Викладачі циклової комісії працюють над вирішенням проблеми впровадження активних та інтерактивних методів, новітніх технологій навчання, які базуються на реалізації  компетентністного підходу.

Науково-дослідницька робота студентів:

• соціально-політичні детермінанти демократичних трансформацій пострадянської України;

• культура сучасної України: проблеми та перспективи;

• правові механізми забезпечення та захисту прав і свобод людини та громадянина.

Циклова комісія забезпечує проведення занять на всіх спеціальностях за такими навчальними дисциплінами:

• «Українська мова»

• «Українська мова (за професійним спрямуванням)»

• «Українська література»

• «Історія: Україна і світ» 

• «Іноземна мова»

• «Іноземна мова за професійним спрямуванням»

• «Етика ділового спілкування»

• «Комп’ютерні правові системи»

• «Соціологія»

• «Діловодство»

• «Друга іноземна мова (німецька) в туристичній індустрії»

• «Економічна теорія»

• «Політекономія»

• «Основи філософських знань»

• «Правознавство»

• «Громадянська освіта»

• «Трудове право»

• «Культурологія»

• «Етнографія і фольклор»

Співпраця зі стейкхолдерами:

Шульган Ольга Володимирівна – стейкхолдер кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.