Close

Тернопільський кооперативний фаховий коледж

спеціальність
242 Туризм

ТУРИЗМ - це один із найперспективніших видів діяльності. Туристичний бізнес розвиваються стрімкими темпами. Люди охоче відпочивають, тому готелі і туристичні компанії мають пропонувати кращий сервіс. Cьогодні як в світовій сфері туризму, так і в Україні потрібні професійно підготовлені спеціалісти.

Освітньо-професійна програма «ТУРИЗМ»

 дозволяє всебічно вивчити специфіку здійснення туристичної діяльності та особливості обслуговування туристів в умовах сучасного глобалізованого простору. ОПП побудована таким чином, що випускник володіє компетентностями, що дають змогу працювати  у туристично-рекреаційному бізнесі  менеджером з внутрішнього та зовнішнього туризму, а й на посадах, пов’язаних із управлінням туризмом.

 Такий спектр працевлаштування забезпечується опануванням таких освітніх компонент: Географія туризму, Організація туристичних подорожей, Технологія та організація туристичного обслуговування, Організація екскурсійного обслуговування, Туристичне країнознавство та ін.

Спеціалісти ОПП «ТУРИЗМ» можуть працювати на таких посадах:

Інструктор з оздоровчого туризму

Туризмознавець

Гід-перекладач

Менеджер з туризму

Агент із супроводу туристів

Керівник туристичної групи

Консультант з подорожей

Консультант з питань страхування туристів

Завідувач бюро подорожей

Освітньо-професійна програма
«МІЖНАРОДНИЙ ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС»

крім традиційних знань з технології і організації туристичного обслуговування дає змогу здобути додаткові ґрунтовні знання з особливостей функціонування міжнародного готельно-туристичного ринку, маркетингу готельно-туристичного бізнесу, технології готельної справи.

Невід`ємною частиною навчання у туристичному напрямку є досконале вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням.
Тому, важливою перевагою програми підготовки фахівців з туризму у Тернопільському кооперативному фаховому коледжі є особливий акцент на поглибленому вивченні студентами іноземних мов англійської та німецької.

Крім цього спеціаліст освітньо-професійної програми
«МІЖНАРОДНИЙ ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС»

має право здійснювати професійну діяльність в сфері міжнародного туризму; обіймати первинні посади у сфері державного та громадського управління туристичною галуззю, в міжнародних туристичних агенціях, готельному менеджменті, туроператорському секторі, у комерційних структурах на посаді:

фахівець із спеціалізованого туризму

фахівець із міжнародного туризму

фахівець із туристичного обслуговування

Організатор подорожей (екскурсій)

Екскурсовод

Фахівець із туристичної безпеки

Інструктор-методист з туризму

Інспектор з туризму

Фахівець із гостинності (готелі, туристичні комплекси та ін.)