Close

Тернопільський кооперативний фаховий коледж

Фінанси, банківська справа і страхування

Finance, banking and insurance

Професія фінансиста є актуальною та престижною, оскільки в час постійного розвитку економіки кількість підприємств різних форм власності та сфер діяльності постійно зростає, а тому збільшується і потреба в фінансистах, аналітиках, фінансових консультантах та фінансових менеджерах.

 

Галузь діяльності фінансиста – планування та управління фінансовими потоками. Головне завдання фінансиста – планувати, куди вкласти гроші; кому, в кого і скільки позичити; які акції придбати і як вигідно продати свої; вміти раціонально розпоряджатися коштами, знаходити шляхи зменшення витрат і збільшення прибутку, ефективно управляти прибутком і рентабельністю, здійснювати фінансовий контроль; обирати ефективні форми розрахунків та умови платежів; орієнтуватися в оподаткуванні, вміти захищати заощадження від інфляції.

Майбутній фінансист повинен мати аналітичний склад розуму, стратегічне мислення, бути відповідальним, уважним, рішучим, вміти ризикувати.

Ця спеціальність досить багатогранна, завдяки чому грамотний фінансист може побудувати кар’єру і на державному підприємстві або службі, і в приватній компанії, і працюючи «на себе», наприклад, на міжнародному валютному ринку.

ОПП «Фінансово-економічна безпека суб’єктів господарювання» спрямована на підготовку фахівців з інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності, які володіють сучасними знаннями та практичними навичками з проведення моніторингу, аналізу та оцінки фінансово-економічного стану підприємств, банків, а також здатних прогнозувати розвиток процесів в економіці, своєчасно виявляти існуючі та потенційні загрози у сфері економіки.

Може працювати Фінансовим аналітиком Фахівецем з кібербезпеки Страховим агентом Спеціалістом з обслуговування приватних осіб Фахівецем з управління активами Агентом з торгівлі майном Фахівецем з ефективності підприємництва Економістом з фінансової роботи Фахівецем з фінансово-економічної безпеки

Дисципліни, які вивчаються за спеціальністю

• Фінансово-економічна безпека фінансово-кредитних установ

• Аналіз банківської діяльності

• Фінансовий ринок

• Основи фінансових технологій бізнесу

• Фінансовий менеджмент

• Правові основи забезпечення безпеки суб’єктів господарювання

• Банківські операції

• Бухгалтерський облік

• Податкова система

• Бухгалтерський облік та звітність  комерційних банків

• Оцінка бізнесу в системі управління безпекою підприємства

• Судово-бухгалтерська експертиза

• Страхові послуги

• Економіка підприємства