Close

Тернопільський кооперативний фаховий коледж

Циклова комісія дизайну

Склад циклової комісії:​

Поберейко Оксана Михайлівна (викладач вищої категорії)

Приймук Світлана Анатоліївна (виладач вищої категорії)

Дорош Оксана Романівна (в.першої категорії)

Матвєєва Вікторія Василівна (в. другої категорії)

Шелінгович Марія Петрівна ( викл. спеціаліст)

Кульгавець Мар’яна Володимирівна ( викл. спеціаліст)

Бурин Наталя Мирославівна ( викл. спеціаліст)

Юречко Софія Тарасівна ( викл. спеціаліст)

Методична проблема:​

Формування фахової компетентності майбутніх дизайнерів щодо застосування теоретичних знань та практичних вмінь в області мистецтва і дизайну у власній професійній діяльності.

Науково-дослідницька робота студентів:​

Студенти спеціальності «Дизайн» часто є учасниками різноманітних конкурсів, виставок. Також організовуються науково-практичні конференції, олімпіади. Щороку поза межами коледжу проводиться виставка творчих робіт. Ведеться співпраця з бібліотеками, навчальними закладами міста та області щодо оформлення артоб’єктів, проєктування середовища, розробки рекламної продукції.

Основні напрями роботи циклової комісії:​

• особистісний розвиток викладачів та студентів,

• вдосконалення освітнього процесу,

• організація практичного навчання студентів,

• залучення їх до співпраці з реальними замовниками та роботодавцями,

• організація цікавих заходів та  участь у різноманітних мистецьких проєктах.

Циклова комісія забезпечує викладання наступних дисциплін в розрізі спеціальностей

Комп’ютерне проєктування

Реклама

Декоративно- прикладне мистецтво

Основи формоутворення та конструювання

Макетування та робота в матеріалі

Художнє проєктування

Шрифтознавство

Основи теорії дизайну

Рисунок

Живопис

Основи пластичної анатомії

Основи проєктної графіки

Технологія процесу

Історія мистецтв

Матеріалознавство

Основи композиції Кольорознавство

Основи креслення

Основи нарисної геометрії

Основи перспективи

Співпраця:

Відділення «Дизайн» тісно співпрацює з ВНЗ 3-4 рівня акредитації, адже велика частина випускників продовжують здобувати кваліфікаційний рівень бакалавра та магістра, поступаючи зразу на 3й курс інститутів, університетів, академій за спеціальністю «дизайн».

Зокрема, найбільш популярними серед випускників є:

– Тернопільський національний педагогічний університет (кафедра дизайну),

– Львівська національна академія мистецтв,

– Львівський лісотехнічний університет,

– Львівська політехніка,

– Львівська академія друкарства,

– Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника,

– Західноукраїнський національний університет та ін.

Викладачі циклової комісії дизайну ТКФК налагодили тісну співпрацю з досвідченими науковцями та практиками в галузі мистецтва та дизайну, серед яких:

• Дячок Оксана Миронівна, доктор архітектури, доцент, завідувач кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики їх навчання, ТНПУ;

• Чуйко Олег Дмитрович, завідувач кафедри дизайну і теорії мистецтва, кандидат мистецтвознавства, доцент, член Національної спілки художників України, член Спілки дизайнерів України, учений секретар спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства, голова правління Івано-Франківської обласної організації Спілки дизайнерів України;

• Маркович Марія Йосипівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедриобразотворчого мистецтва, дизайну і методики їх навчання, ТНПУ;

• Прусак Володимир Федорович, завідувач кафедри дизайну Національного лісотехнічного університету України, доктор педагогічних наук, доцент, член Спілки дизайнерів України, член‑кореспондент Лісівничої академії наук України;

• Вольська Світлана Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедриобразотворчого мистецтва, дизайну і методики їх навчання, ТНПУ, випускниця нашого коледжу;

• Ткачик Ганна Андріївна, художниця , член спілки художників України, багаторічний викладач та заввіділенням ТКФК, який колись носив ім’я кооперативного технікуму;

• Дуда Ігор Микитович, український мистецтвознавець, краєзнавець, педагог (викладач нашого художнього відділення), редактор, діяч культури, організатор і багаторічний директор Тернопільського обласного художнього музею;

• Козелко Світлана Степанівна, начальник Управління культури і мистецтв Тернопвльської міської ради;

• Удін Євген Тимофійович, український графік, громадський діяч, заслужений художник України, педагог, організатор творчого об’єднання, а сьогодні Громадської організації «Удін і компанія», співорганізатор різноманітних пленерів та конкурсів для талановитої молоді;

• Береза- Майовецька Ірина Ярославівна, завідувач мистецького сектору Тернопільської бібліотеки для молоді, організатор різноманітних творчих акцій, виставок, проєктів;

• Білоус Тетяна, власниця Рекламної агенції “Art Line Design”(дизайн, поліграфія, широкоформатний друк), випускниця коледжу;

Шаварська Ольга, власниця «Студії дизайну та архітектури Ольги Шаварської», успішний дизайнер інтер’єру та ландшафту, випускниця коледжу.

Практична підготовка:

Однією з переваг навчання в нашому коледжі є велика кількість різних практик на кожному курсі навчання.

Навчальна практика «Художня розробка об’єктів предметного середовища»,  предметом вивчення якої є сукупність практичних завдань, пов’язаних з розробкою образних зображень предметів побуту, електротоварів, меблів, біоформ рослинного і тваринного світу, графічної символіки і знаків із застосуванням методів стилізації та формотворення.

Навчальна практика з комп’ютерного проєктування має на меті є засвоєння теоретичних основ комп’ютерного проектування та його практичне застосування в дизайн-діяльності, зокрема з використанням програм Fotoshop та Realtime.

 

Навчальна практика з оформлення інтер’єрів та екстер’єрів передбачає проєктування та реалізацію арт-об’єктів, декорацій, оформлення вітрин, тематичних фотозон і т.д.

 

Технологічна практика на ІV курсі є невід’ємною частиною процесу підготовки молодшого фахового бакалавра і проводиться з метою закріплення знань, умінь та навичок виконання технологічних операцій  виконання дизайн – проекту, реалізації

проектної діяльності в  навчальних майстернях і на виробництві, виробничі процеси і технологічні цикли виготовлення об’єкту дизайну.

 

Переддипломна практика  має на меті формування професійної спрямованості, інтересу та прагматизму, вироблення професійної етики, розвиток науково-дослідницьких якостей, закріплення теоретичних знань на практиці, формування та закріплення умінь ведення документації на всіх етапах проектування.