Close

Тернопільський кооперативний фаховий коледж

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін

Склад циклової комісії:​

Мандзюк Оксана Василівна, голова циклової комісії — викладач вищої категорії.

Васильків Наталія Орестівна — викладач вищої категорії.

Гранда Олена Валеріївна — викладач вищої категорії.

Джерелейко Віталій Федорович — викладач першої категорії.

Чубарик Василь Сергійович — викладач-спеціаліст.

Саварин Оксана Сидорівна — викладач вищої категорії.

Чиж Галина Йосипівна — викладач вищої категорії.

Методична проблема:​

Використання інтерактивних методів навчання, як засобу формування системи компетенцій фахового молодшого бакалавра в процесі вивчення предметів загальноосвітнього циклу

Науково-дослідницька робота студентів:​

реалізується під час проведення лекційних, семінарських, практичних занять, підготовки проектів, через участь студентів у роботі науково-дослідних студентських гуртків, участі у студентських наукових конференціях, під час залучення їх до олімпіад, конкурсів студентських робіт та інше.

Основні напрями роботи циклової комісії:​

• організація і забезпечення підготовки за рівнем загальної середньої освіти;

• удосконалення організаційних форм навчання здобувачів освіти з використанням інформаційно-комунікаційних технологій як засобу підвищення якості знань;

• розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності студентів через використання різноманітних форм і методів навчання;

• робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;

• постійне підвищення професійного рівня педагогічної майстерності викладачів;

• розв’язання проблеми адаптації здобувачів освіти нового набору відповідно до можливостей та індивідуальних здібностей кожного здобувача освіти;

• удосконалення особистісно-орієнтовної освіти, розвитку і удосконалення форм і методів навчально-дослідницької роботи з обдарованою молоддю.

Циклова комісія забезпечує викладання наступних дисциплін в розрізі спеціальностей​

«Англійська мова»

«Вища математика»

«Зарубіжна література»

«Захист України»

«Інформатика»

«Математика»

«Природничі науки»

«Фізична культура»