Close

Тернопільський кооперативний фаховий коледж

Циклова комісія маркетингу, технології і організації обслуговування, товарознавства

Склад циклової комісії:

Мокрій Лілія Євгенівна – голова циклової комісії, викладач вищої категорії.

Мулярчук Василь Миколайович, доцент, кандидат економічних наук

Андрейків Оксана Миколаївна, викладач вищої категорії

Мельник Олена Василівна, викладач вищої категорії

Форись Ольга Григорівна, виклада-спеціаліст

Методична проблема:

Впровадження сучасних інноваційних методів навчання, які б забезпечили єдність теоретичної та практичної підготовки для формування конкурентоздатного спеціаліста на ринку праці через підвищення професійної майстерності викладачів в контексті сучасних освітніх технологій.

Науково-дослідницька робота студентів:

Виконання студентами індивідуальних творчих завдань в процесі вивчення дисциплін професійного циклу, виконання курсових робіт, виконання нетипових (індивідуальних) завдань дослідницького характеру в період технологічної практики, на замовлення підпри­ємств, установ, організацій, виконання дослідницько-пошукової роботи при підготовці до науково-практичної студентської конференції.

Основні напрями роботи циклової комісії:

• використання на практиці сучасних досягнень в сфері туризму, готельно-ресторанної справи маркетингу, підприємництва та торгівлі;

• розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків як викладачів так і студентів;

• оптимізація освітнього процесу, спрямована на методичні та організаційні аспекти, від реалізації яких залежить якість і ефективність навчання;

• вдале поєднання теорії та практики що сприятиме поліпшенню якості підготовки, формуванню конкурентоспроможного фахівця, здатного ефективно працювати за фахом;

• робота над вдосконаленням освітніх програм спеціальностей;

• розвивати здібності за зацікавленість студентів у вивченні дисциплін професійного циклу;

Циклова комісія забезпечує викладання наступних дисциплін в розрізі спеціальностей

Готельно-ресторанна справа

Маркетинг

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Туризм

Менеджмент

• організація обслуговування

• інформаційні технології в маркетингу

• експертиза товарів

• інформаційні технології в готельно-туристичній сфері

• Логістика

• організація та технологія готельного господарства

• контект-маркетинг

• митна справа

• технологія готельної справи

• Управління персоналом

• барна справа

• електронна комерція

• міжнародна торгівля

• географія туризму

• Основи міжнародного протоколу

• технологія приготування їжі

• менеджмент

• логістика

• туристичне країнознавство

• Бізнес – психологія

• устаткування

• розроблення товару

• електронний бізнес

• організація туристичних подорожей

• Контролінг

• організація виробництва

• логістика

• товарознавство

• організація екскурсійного обслуговування

• Event – менеджмент

• гігієна і санітарія

• ринкові дослідження

• організація туристичних подорожей