Close

Тернопільський кооперативний фаховий коледж

🧑‍💻Практика студентів

🧑‍💻Практика студентів є важливою і невід’ємною складовою частиною освітнього процесу. Своєчасна та грунтовна підготовка до проходження практики є запорукою успішного виконання програми практичного навчання студентами коледжу.
20 квітня проведено інструктаж з технологічної практики для студентів спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”.
Викладачі-керівники практики ознайомили студентів з порядком виконання програми практики, вимогами до оформлення докуметації